Välkommen till Harmonia psykologmottagning i Helsingborg!

Allt kan man ta ifrån människan utom en sak- den yttersta friheten att välja förhållningssätt till det som livet för med sig.
Viktor Frankl