Tjänster

Hela världen är en rad underverk
men vi är så vana vid dem
att vi kallar dem vardagliga.

JAG ERBJUDER KBT FÖR MÄNNISKOR FRÅN 16 ÅR OCH UPPÅT
MED FÖLJANDE PROBLEM:

Lättare och medelsvår depression

Lättare och medelsvår ångest

Stress och utmattning

Krisreaktion

Sorgbearbetning

Sömnstörningar