Kompetens

Mitt namn är Enikö Remetei. Jag är legitimerad psykolog med steg 1 kompetens i KBT. Jag är ackrediterad privat psykolog inom Vårdvalet i Region Skåne. Detta innebär att jag kan ta emot patienter under samma förutsättningar som om man skulle söka hjälp på en Vårdcentral.

ERFARENHET

Jag har arbetat som psykolog sedan år 2000.

Jag har varit anställd på:

Psykiatrisk Öppenvårdsmottagning

Vuxenhabilitering

inom Kommunen som skolpsykolog

Vårdcentraler.

Jag har stor erfarenhet av KBT behandling.
(Kognitiv  beteendeterapi)

UTBILDNINGAR

Lågstadielärare

Psykologutbildning med terapeutisk inriktning i KBT vid Lunds Universitet

Grundkurs i klinisk hypnos

EMDR (Eye Movement and Desensitization Reprocessing)
grundkurs steg 1

Schematerapi utbildning modul A;B;C

Kurs i sömnbehandling i grupp